TAX BLOG

19/4/2019

Scholingskosten: maximaal voordeel

Scholingskosten kunt u als persoonsgebonden aftrek opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het is echter ook mogelijk dergelijke kosten op te voeren in uw onderneming. Hoe zit dat? Welke optie levert het beste fiscale resultaat op?

Een leven lang leren

In onze huidige maatschappij ontkomt men er niet aan om zich te blijven scholen. Niet voor niets zijn ontslagvergoedingen tegenwoordig meer gericht op bij- en omscholen. Dit geldt ook voor u als ondernemer. Maar wat nu met deze kosten? Kunt u deze het beste opnemen in uw onderneming of als persoonsgebonden aftrek (PGA) in uw aangifte inkomstenbelasting? 

 

Hoe zit het met de btw? 

Voor de heffing van btw maakt dit geen verschil. Cursussen en opleidingen worden in de regel zonder btw gefactureerd, dus u kunt geen voordeel behalen door de kosten zakelijk te boeken. Wat maakt dan wel verschil? 

HET DOEL VAN DE STUDIE OF OPLEIDING

Nieuwe kennis. Het is allereerst goed om te kijken naar het doel van de scholing.Als deze bedoeld is om een nieuw leertraject te doorlopen, dan kunt u de kosten hiervan het beste als PGA opvoeren. De kosten van het leren van een nieuwberoep of nieuwe vaardigheden kunnen namelijk niet worden afgetrokken van uw winst uit onderneming. 

 

Vakkennis op peil houden

Daartegenover staat dat de kostenvan het onderhouden van uw huidige kennis niet als PGA mogen worden opgevoerd.Dergelijke uitgaven kunt u dus het beste wel als kosten van uw onderneming opvoeren. Het gaat dan om uitgaven om uw huidige kennis op peil te houden en uw huidige werkzaamheden goed te kunnen blijven uitvoeren. 

 

Voorbeeld

Dit onderscheid moet u niet te letterlijk nemen. Als een arbeidsjurist tijdens een meerdaagse cursus nieuwe rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht bestudeert, is dit geen nieuwe kennis, maar het op peil houden van zijn huidige kwalificaties. Zou hij echter een opleiding gaan volgen voor insolventierecht, dan is er sprake van een nieuw leertraject.

BEREKENING AFTREKPOST

Drempel en maximum

Aftrek als PGA heeft drienadelen ten opzichte van aftrek als ondernemingskosten. Allereerst kent de PGA een drempel van € 250. Verder geldt er voor belastingplichtigen ouder dan30 jaar veelal een maximumaftrekpost van € 15.000. 

 

Bepaalde kosten

Het derde verschil betreft de in aanmerking te nemen kosten. Als PGA kunt u slechts de volgende kosten meenemen: collegegeld, cursusgeld, lesgeld, examengeld en de kosten van leermiddelen die u volgens de opleiding moet hebben (boeken). 

 

TIP!
Als ondernemer mag u al deze kosten ook aftrekken. Daarnaast komen ook nog de kosten van studiemiddelen, zoals papier, een printer, schrijfmiddelen en andere materialen voor aftrek in aanmerking. Ook uw reiskosten kunt u zakelijk opvoeren, zij het wel met eenmaximum van € 1.500 per jaar. Een nadeel is wel dat de MKB-winstvrijstelling ervoor zorgt dat de aftrek van scholingskosten slechts een voordeel van 86% van de gemaakte kosten oplevert. Dit nadeel weegt meestal echter op tegen de voordelen. 

KOSTEN VERDELEN

Sommige opleidingen zijn zowel bedoeld om bestaande kennis op peil te houden als om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In dat geval kunt u de kosten naar rato onderbrengen in uw onderneming en als PGA. 

 

LET OP!
Laat deze kosten indien mogelijk afzonderlijk aan u factureren.

 

Scholingskosten zijn ook in 2019 fiscaal aftrekbaar. Breng de scholingskosten ten laste van dewinst als het gaat om het op peil houden van uw vakkennis. Breidt u uw vakkennis uit, trek ze dan privé als scholingskosten af. Let dan wel op de aftrekdrempel van € 250.

  

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of kijk op onze website.

+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
NEEM CONTACT MET ONS OP
EN ONTDEK WAT CONTROTAX 
VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN!
MAAK EEN AFSPRAAK