TAX BLOG

31/5/2019

Meer investeringsaftrek voor VOF?

Als u als ondernemer investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Dat geldt ook voor een VOF. Maar mag u daarbij uitgaan van de investering per vennoot of niet? Wat vond de rechter?


Hoe zit dat met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor een VOF? Moet u voor het investeringsbedrag uitgaan van de totale investering of van de investering per vennoot? Hof Den Haag heeft hierover onlangs duidelijkheid verschaft.

Om hoeveel KIA gaat het dan?

KIA betekent dat u in geval van investering in een bedrijfsmiddel een extra bedrag ten laste van de winst mag brengen, dus naast de normale afschrijving. De KIA loopt af naarmate het bedrag van de investeringen in een jaar toeneemt, om zodoende de regeling met name aan het MKB ten goede te laten komen. De omvang van de KIA wordt berekend aan de hand van het geïnvesteerde bedrag volgens onderstaande tabel.

Investeringsbedrag bij VOF

Onlangs bracht een vennoot in een VOF zijn zaak voor Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2019:759) , omdat hij het niet eens was met de door de inspecteur berekende KIA. De man had samen met zijn medevennoot ruim € 119.000 geïnvesteerd. Voor de berekening van de KIA wilde hij uitgaan van het maximale bedrag van de KIA van € 16.051 minus zijn deel van de korting van 7,56% boven de € 106.150.

De inspecteur stelde dat volgens de wet de KIA moest worden berekend over de gehele investering en dat daarvan de helft aan iedere vennoot moest worden toegerekend. Dit leverde voor het betreffende jaar een verschil in KIA op van ruim € 7.000 per vennoot in vergelijking met het door de inspecteur berekende bedrag.

Wat vond de rechter?

Bedoeling van de wetgever
De rechter was van mening dat uit de wet bleek dat de inspecteur de KIA correct berekend had. Voor zover hierover twijfel kon bestaan, was uit de wetsgeschiedenis af te leiden dat dit ook de bedoeling van de wetgever was. De regeling is immers gericht op de kleinere investeerder en hierin past het niet om bij een investering door een samenwerkingsverband zoals een VOF meer KIA toe te kennen dan wanneer een eenmanszaak dezelfde investering zou doen.

Wat betekent dit voor u?
Houd er voor de hoogte van de KIA rekening mee dat de omvang van het totaal aan investeringen in een jaar bepalend is. Dit is voor samenwerkingsverbanden, zoals een maatschap of VOF, dus niet anders.

TiIP!
Als u maximaal van de KIA wilt profiteren, kan dit wel door uw investeringen qua tijd te spreiden.

Bij investeringen door een samenwerkingsverband (VOF, maatschap, man-vrouwfirma) moet u voor de berekening van de KIA uitgaan van het totale bedrag van de investeringen. Het verkregen bedrag aan KIA moet u dan pas toerekenen aan de vennoten. Het is wel nog wachten op de Hoge Raad in deze kwestie.

Wilt u meer weten?


Neem contact met ons op of kijk op onze website.

+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
NEEM CONTACT MET ONS OP
EN ONTDEK WAT CONTROTAX 
VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN!
MAAK EEN AFSPRAAK