ZELF INVESTEREN OF UITBESTEDEN?

Binnen het mkb worden de kosten en gebrek aan koppelingsmogelijkheden als redenen genoemd om digitalisering uit te stellen. Uitbesteden kan dan een oplossing zijn.

REDENEN OM TE KIEZEN VOOR UITBESTEDEN

Ondernemingen richten zich liever op hun kernactiviteit.

Beperkte intern beschikbare kennis of capaciteit.

Mogelijkheid tot herstructurering.

Flexibiliteit om bij groei op te schalen en bij krimp te downsizen.

Toegang tot externe expertise en technologie.
(u bespaart deels op de kosten van automatisering/digitalisering)

Zekerheid bij het voldoen aan wet- en regelgeving

Continuïteit van administratieve processen bij ziekte of vakantie.

Voor het uitbesteden van accountingactiviteiten binnen het mkb spelen er meer factoren mee, zoals de behoefte aan specifieke accountingkennis, de frequentie waarmee activiteiten worden uitgevoerd, de kennis van de CEo of dga en de mate van vertrouwen in de onderneming aan wie de activiteiten worden uitbesteed. Ook blijkt uit onderzoek dat ondernemingen met hoge schuldratio's, lage kasposities en afnemende groei eerder geneigd zijn om over te gaan tot uitbesteden.

Christ e.a., 2015

Alle routinematige werkzaamheden zijn uit te besteden, zoals:

  • Inboeken van verkopen en/of inkopen
  • Voorbereiden van de betalingen
  • Verzenden van verkoopfacturen op basis van beschikbare informatie
  • Verwerken van salaris journaalposten, afschrijvingen
  • Maandelijkse rapportages van resultaat, marges, liquiditeitsontwikkelingen, kostenontwikkelingen
  • Verzorgen aangifte omzetbelasting
  • Salarisadministratie
  • Debiteurenbewaking en -betalingen
  • Inlezen en completeren van bankmutaties

 

NIEUWE OPTIES

MEDEWERKERSPASJES
HANDTEKENING VASTLEGGEN OP iPAD
ACTUELE EN VERWACHTE VOORRAAD
AGENDA
WERKEN MET BARCODESCANNER
KLANTENKORTING OF KORTING PER REGEL
TUSSENTIJDSE STAND CONTRACT
DIRECT DOCUMENTEN E-MAILEN
TUSSENTIJDSE FACTURATIE
WERKPLAATSMODULE
PERSONEELSMODULE

TEKST BIJ AFBEELDING

+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
+31 (85) 27 30 780
NEEM CONTACT MET ONS OP
EN ONTDEK WAT CONTROTAX 
VOOR UW BEDRIJF KAN BETEKENEN!
MAAK EEN AFSPRAAK